LEERLINGEN MET EPILEPSIE BETER LATEN FUNCTIONEREN

De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland.

Dit geldt voor het reguliere primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Samen met de betrokken leerkracht(en), intern begeleiders, schoolleiders, medische professionals en de ouders van deze leerlingen wordt een doelgerichte aanpak opgesteld. Hier leest u meer over onze aanpak en vindt u de gegevens van de begeleiders in uw eigen buurt.

Klik hier voor het downloaden van een aanvraagformulier voor uw kind of leerling.
Uw ingevulde formulier kunt u mailen naar info@lwoe.nl en dan nemen wij contact met u op.