Hoeveel uur begeleiding kan een onderwijskundig begeleider geven en hoe vaak komt een onderwijskundig begeleider langs?

LWOE werkt op maat en geeft de begeleiding die nodig is. Het is afhankelijk van de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de school hoeveel uur begeleiding nodig is om de gezamenlijk vastgestelde doelen te behalen.

Epilepsie kent diverse uitingsvormen en kan een grillig beloop hebben. Dit kan ertoe leiden dat de hulpvraag tussentijds verandert en de LWOE-begeleiding daarop wordt aangepast en de onderwijskundig begeleider met een andere frequentie de school bezoekt.