Kan mijn kind bijles of remedial teaching krijgen via LWOE?

Nee. onderwijskundig begeleiders van LWOE geven geen bijles of remedial teaching. Voor bijles en remedial teaching kan een school het eigen personeel inzetten. Deze extra hulp kan een school betalen vanuit het zorgbudget van het regionale Samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt.

Het LWOE wordt door het ministerie OCW alleen bekostigd voor de ambulante begeleiding, dus niet voor het geven van bijles of RT aan een leerling. De begeleiding van LWOE is gericht op advisering van de leerkracht en docent om beter om te kunnen gaan met de epilepsie en de invloed daarvan op leren en gedrag.