Download hier de signaleringslijst epilepsie

Heeft u het vermoeden dat epilepsie in het spel is, dan kan het handig zijn de in uw ogen opvallende zaken in kaart te brengen. De signaleringslijst epilepsie kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. Download hier de signaleringslijst [pdf].