Inhoud voor ondersteuningsplan samenwerkingsverband (SWV)

Een samenwerkingsverband dient in het ondersteuningsplan een aparte paragraaf op te nemen over de begeleiding van leerlingen met epilepsie door het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE heeft een tekst opgesteld die men hiervoor kan gebruiken. Deze tekst is hier te downloaden. Het LWOE ontvangt een budgetfinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze unieke positie heeft het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie vanwege de nauwe samenwerking met de twee landelijke epilepsieklinieken en vanwege het feit dat leerlingen met epilepsie specialistische begeleiding nodig hebben.