Blog

Veiligheid zoeken
blog Nantsje Leijendekker

‘Ik weet precies wanneer Mony een aanval heeft, want dan komt ze altijd even tegen me aanleunen’ zegt de leerkracht van groep 2 over Mony. Mony is een kleuter en voelt de aanvallen aankomen. Ze gaat dan snel naar haar juf en gaat even tegen haar aanhangen.

Integrale aanpak helpt VMBO-leerling
blog Bob Averink

Ongeveer vijftig procent van de kinderen met epilepsie ervaart schoolproblemen. Een derde hiervan heeft daardoor extra hulp nodig op school. Een van hen, een vijftienjarige VMBO-T scholier, begeleidde ik om beter om te gaan met aandachts- en geheugenproblemen.

Puzzelen naar een oplossing
blog Christine Kleywegt

Wat is er toch met Alfons aan de hand? Waarom maakt hij ruzie met zijn vriendjes tijdens de pauze? Hoe komt het dat zijn leerprestaties tegenvallen, zelfs na een jaar zittenblijven?

Het brein, epilepsie en leren
blog Geert Thoonen

Epilepsie is geen ziekte maar de uitingsvorm (symptoom) van een ziektebeeld. Vergelijkbaar met koorts dat een van de symptomen is van het ziektebeeld griep. De griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Zo is epilepsie een symptoom van een hersenlijden waar een onderliggende oorzaak aan ten grondslag ligt. Die onderliggende oorzaak wordt vaak niet gevonden, ook niet met structurele hersenscans (fMRI).