Blog

Omgaan met emoties, elke dag is anders
Blog Lina Rood

Als onderwijskundig begeleider heb ik te maken met allerlei verschillende mensen, die allemaal hun eigen emoties hebben: een mooie uitdaging om hier professioneel mee om te gaan…

Samen tot een oplossing komen!
Blog Louise Eijkenboom

De verpleegkundig specialist van het ziekenhuis en de ouders van Vera, vragen mij om vanuit onderwijskundig perspectief mee te kijken  naar de situatie van Vera op school. Vera is een dromerige, sociale en hardwerkende leerling met Rolandische epilepsie in het reguliere basisonderwijs. Er zijn problemen op gebied van slaap en waak. Op school heeft ze moeite met rekenen, informatieverwerking en taakwerkhouding.  

8 X 4 = uhhh……?
Blog Jan Bosmans

Rens is een jongen met epilepsie en zit in groep 5 van de basisschool. Hij heeft veel moeite met rekenen en vindt dit vak dan ook niet leuk. Als onderwijskundig begeleider van het LWOE heeft de school mij om advies gevraagd. Hoe kunnen we Rens weer plezier terug geven in het rekenen?

De regie in eigen hand
blog Aranka Altena

1 september, het schooljaar is net begonnen. Er komt een aanmelding vanuit cluster 3. De ambulant begeleider van het Noordelijk Expertise Centrum Specialistisch Onderwijs (NESCO) vraagt om extra ondersteuning vanuit het LWOE omdat Silvia opgeroepen gaat worden voor een Grid-implantatie en indien mogelijk, aansluitend een operatie.