Kansen en knelpunten benoemen en bespreken

Een 15-jarige leerling is na een geslaagde operatie weer aan de slag gegaan op school. De leerling had voor de operatie last van heel veel aanvallen die met medicatie niet onder controle te krijgen waren. Haar leven is door de ingreep van de ene dag op de andere behoorlijk veranderd. 

Voor de operatie
Tussen het bespreken van de mogelijkheid en de daadwerkelijke operatie zat minder dan zes maanden. De leerling had heel veel last van haar epilepsieaanvallen. Het maakte haar onzeker en haar omgeving reageerde zeer wisselend op de aanvallen. Aan de ene kant reageerden mensen overbezorgd en aan de andere kant werd ze een aansteller genoemd. De reacties van haar schoolgenoten waren naar: ze werd gepest.

Na de operatie
Na de operatie is ze gestart op een andere school. Ze vindt het heel fijn op die school. Het pesten is gestopt en ze heeft een nieuwe, frisse start kunnen maken. Alleen zijn de onderwijsresultaten nog wat teleurstellend. Samen met haar is een aantal gesprekken gevoerd om te kunnen analyseren waar nu het echte probleem zit en wat de mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. Ook haar eigen rol en het effect van haar eigen communicatie op school is bij deze gesprekken uitgebreid aan bod gekomen.

Eigen verhaal
De cyclus van gesprekken heeft er onder andere ook toe geleid dat de leerling – samen met ondergetekende – een presentatie heeft gegeven aan het team van docenten. Haar medische geschiedenis, de impact van de operatie en de na-ijlende effecten die nu nog haar schoolprestaties kunnen beïnvloeden, zijn aan bod gekomen. De leerling heeft haar verhaal zelf helder verwoord en heeft de overgebleven vragen goed kunnen beantwoorden.

Onderwijskansen
Op haar nieuwe school is nu de ruimte gecreëerd om – met de betrokken leraren – te denken aan kansen en mogelijkheden. Het doel om haar schoolresultaten te verhogen is besproken en het is duidelijk voor de leraren wat kansen en knelpunten zijn. Niet alle problemen zijn op korte termijn opgelost voor deze 15-jarige leerling maar een belangrijke stap in het proces is nu gemaakt.

Frank Lorskens, onderwijskundig begeleider