Braingame Brian

Braingame Brian (BGB) is een trainingsprogramma in de vorm van een computerspel waarbij drie executieve functies worden getraind: werkgeheugen, inhibitie en (cognitief) switchen. Het programma is bedoeld voor normaal begaafde kinderen van acht tot twaalf jaar met AD(H)D. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de resultaten van de BGB-training bij deze doelgroep goed zijn.

Effectief voor kinderen met epilepsie?
De verwachting is dat deze training in gamevorm ook voor kinderen met epilepsie effectief kan zijn. Dit jaar neemt het LWOE daarom deel aan een wetenschappelijk onderzoek om te onderzoeken in hoeverre Braingame Brian doeltreffend is voor kinderen met epilepsie en aandacht- en geheugenproblemen.

Start en voortgang begeleiden 
Voor het onderzoek testte ik het trainingsprogramma meteen twaalfjarige leerling. In overleg met de school doorliep hij in een rustige thuissituatie de game. Tijdens de training bezocht ik de jongen drie keer thuis om de start en de voortgang te begeleiden. De start was voor hem niet makkelijk, vooral de switchtaken waren frustrerend. Des te leuker werd het toen hij er vat op kreeg. Volgens de ouders boekte hun zoon op een aantal gebieden vooruitgang. Zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid namen tijdens de training toe.

Begeleiding op afstand
In de tussentijd verhuisde de leerling naar het buitenland. Ik vond het erg fijn dat ik desondanks de begeleiding kon voortzetten en dat mijn leerling het programma met succes afrondde. Dat is het grote voordeel van computergames. Die kunnen ook op afstand worden begeleid.

De eerste resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van Braingame Brian bij kinderen met epilepsie worden in 2017/2018 verwacht.

Hetty van Opzeeland, voormalig Onderwijskundig Begeleider LWOE