Handvatten voor onzekere docent

Verspreid over het hele land verzorgen onderwijskundig begeleiders spreekuren in ziekenhuizen voor kinderen met epilepsie. Zij begeleiden leerkrachten en patiënten, van kind tot jong volwassene, met hulpvragen in de schoolsituatie.

Sinds 2010 verzorg ik bij de StartPoli Epilepsie in diverse ziekenhuizen het onderwijskundig spreekuur. Na een verwijzing neem ik contact op met ouders, het kind zelf en de betrokken leerkracht om hulpvragen te inventariseren. Vragen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met moeite met aandacht en concentratie, voorlichting over epilepsie samen met het kind in de klas of het ondersteunen van de leerkracht in de begeleiding van de leerling met epilepsie.

Onzekere docent
Onlangs kreeg ik een jongen verwezen die na jaren aanvalsvrij te zijn weer aanvallen kreeg. Zijn medicatie werd opgestart. De leerkracht van de jongen had geen ervaring met epilepsie en wilde graag handvatten voor het begeleiden van de leerling. De leerkracht voelde zich onzeker in de aanpak en wilde ook graag weten hoe de aanvallen zouden kunnen verlopen.

Extra instructie
In het gesprek met ouders en leerkracht wist ik de zekerheid van de leerkracht te versterken met informatie over het epilepsiebeeld van de leerling en door beelden te tonen van een mogelijke aanval. Ook maakten we concrete afspraken over het geven van extra instructie en het richten van aandacht tijdens de les.

Aandacht voor het kind
De ouders voelden zich gehoord in het gesprek. Zij merkten de grote betrokkenheid van de leerkracht en dat er aandacht was voor hun kind. Moeder gaf aan nooit gedacht te hebben dat er zoveel positiefs voor haar kind kon gebeuren.

Marjon Milatz, onderwijskundig begeleider