Kleuter naar speciaal onderwijs?

De kleuter in groep 1 van de basisschool heeft moeilijk instelbare epilepsie. Het meisje heeft veel aanvallen en door ziekenhuisopnames en –bezoeken verzuimt ze veel van school. Ook het leren en haar sociaal-emotionele ontwikkeling verlopen moeizaam.

De leerkrachten zijn onzeker door de epilepsie. Zij denken dat het meisje betere begeleiding kan krijgen op een school voor speciaal onderwijs. 
De school vraagt mij als onderwijskundig begeleider te assisteren bij de overgang naar het speciaal onderwijs. Samen met de ouders en leerkrachten breng ik de situatie in kaart. Ook het meisje vertelt wat ze fijn en lastig vindt, en wat ze graag zou willen. We bespreken oorzaken en gevolgen, wat het meisje nodig heeft, wat we moeten aanpassen en wat we kunnen veranderen. 

Meer handelingsvaardigheid
Vervolgens geef ik voorlichting over epilepsie aan de leerkrachten en in de klas van de kleuter. Hierdoor komt er meer begrip bij iedereen en bij de leerkrachten meer handelingsvaardigheid. Omdat een chirurgietraject wordt ingezet – wat haar situatie in de toekomst hoogstwaarschijnlijk verbetert- beslissen we dat het meisje tijdens de operatieperiode op haar vertrouwde school blijft. We passen wel haar schoolgang aan. Op deze manier is school voor het meisje makkelijker vol te houden en blijft zij gemotiveerd.

Ouders en leerkrachten op één lijn
De aanpak heeft succes. Er is veel aandacht voor haar sterke punten. Ouders en leerkrachten geven informatie over bijvoorbeeld aanvallen en vermoeidheid direct aan elkaar door en komen op één lijn. Het meisje krijgt extra begeleiding. Na de operatie besluiten we dat ze groep twee zal doubleren. De leerkracht zet dat jaar extra in op de leervoorwaarden voor groep drie. 

Basisonderwijs lijkt haalbaar
Na de operatie is er geen verzuim meer. Door de operatie en de intensieve begeleiding van het onderwijsleerproces maakt het meisje veel groei door en behaalt de leervoorwaarden voor groep drie. Inmiddels heeft ze een goede start in die klas gemaakt. Extra begeleiding blijft nodig, maar het basisonderwijs lijkt haalbaar. Door gezamenlijk overleg en extra inzet is verwijzing naar het speciaal onderwijs niet nodig geweest. 

Froukje de Vries, onderwijskundig begeleider