Van de wal in het schip: nog twee keer…

Als OKB-er kom je vaak terecht in situaties die voor een leerling heel ingrijpend zijn. Zo ook voor Stijn.

Varen
Stijn wist op heel jonge leeftijd al wat hij later wilde gaan doen. Varen op de binnenvaart! De keus na de basisschool was snel gemaakt. Het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam. Stijn zit nu in zijn 4e jaar, het examenjaar

Epilepsie
In januari 2016 krijgt hij echter op straat een epileptische aanval. Diagnose: gegeneraliseerde epilepsie. Gevolg? Een rijverbod voor 1 jaar voor gemotoriseerde voertuigen. Dus ook voor een schip. Zijn grootste wens valt dan letterlijk in het water. 

LWOE
Het LWOE wordt benaderd om te ondersteunen bij het zoeken naar een andere opleiding. Na een gesprek met de mentor spreek ik Stijn.

Tijdens het gesprek met Stijn wordt al snel duidelijk dat hij realistisch is, maar ook niet snel opgeeft. Hij wilde per se examen doen op het schip. Nog 2 keer varen: het proefexamen en het examen. En daarnaast zoeken naar wat er verder mogelijk is. 

Wel of geen vaarexamen?
Terwijl Stijn een beroepentest doet en ICT als advies krijgt, zoek ik met zijn mentor naar een mogelijkheid om Stijn toch examen op een schip te laten doen. Die stelt voor om hem ‘droog’ examen te laten doen. Na een aantal gesprekken met diverse medewerkers en de kapitein van het schip, valt voor Stijn het verlossende woord: hij mag examen doen op het schip als ik erbij blijf voor het geval dat… Dan hoef je als begeleider niet lang na te denken. Natuurlijk, doen! 

30 maart
Het is zover. Om 08:00 uur melden Stijn en ik ons bij de receptie van de school en daarna stappen we samen op het schip ‘de Prinses Christina’ voor het proefexamen. Met de noodmedicatie in mijn jaszak volg ik Stijn als een schaduw: in de machinekamer, naar het dek dat hij moet schrobben, naar de stuurhut en dan varen en antwoord geven op een heleboel vragen. Tijdens het laten vallen en ophalen van het anker wordt hem gevraagd naar de verschillende benamingen van de onderdelen. Het kost Stijn moeite om op de juiste benamingen te komen. Hij weet het wel maar zijn brein werkt trager en hij heeft meer tijd nodig om tot een antwoord te komen.

Sommige onderdelen, zoals het werken met de meertouwen en staaldraden, mag hij ‘droog’ doen. Het is onverantwoord om Stijn bij de boeiing te laten werken.

De bemanning van het schip verdient een compliment en een groot dankwoord. Ze geven Stijn de tijd om antwoorden te formuleren, ondersteunen hem waar ze kunnen en zeulen de zware meertouwen en staalkabels de wal op.

Als er weer wordt aangelegd bij de school, maak ik nog een foto van dat ankerding (lier?) met al zijn onderdelen. Die wordt naar Stijn gemaild. Heeft hij nog twee weken de tijd om te oefenen met het plaatje erbij, want over twee weken is het echte examen!

Toekomst
Stijn is aangenomen bij het Albeda College in Rotterdam waar hij een 2- jarige ICT-opleiding gaat volgen. Uiteraard ga ik op zoek naar stageadressen die met de scheepvaart te maken hebben. De lijntjes zijn al uitgegooid. Natuurlijk hoop ik dat de toekomst voor Stijn toch op het schip is, maar dát zal de tijd leren. 

Stijn heeft genoten van zijn proefexamen op het schip en kijkt uit naar zijn definitieve examen. Ik ben blij dat deze oplossing voor alle partijen goed heeft gewerkt. En niet in de laatste plaats voor mijzelf, want net als Stijn vind ik varen heerlijk!

Yvonne van den Berg, onderwijskundig begeleider