De hulpvraag van de leerling in beeld met het foto-interview

Daan krijgt op de leeftijd van 10 jaar epilepsie. De onverwachte tonisch-clonische en complex partiële aanvallen hebben veel impact op het leven van Daan. Zowel thuis als op school zijn er veel zorgen. Gelukkig verminderen de aanvallen met medicatie. De leerkrachten op school hebben veel hulpvragen. Eerst vooral over de epilepsie zelf en hoe om te gaan met de aanvallen.

Daarna ook over de invloed van de epilepsie en het gebruik van medicatie op het cognitief en sociaal-emotioneel functioneren van Daan. Om de hulpvragen over de epilepsie te beantwoorden verzorg ik een teamvoorlichting over epilepsie en we maken een aanvalsprotocol waarin beschreven staat hoe er moet worden gehandeld als Daan een aanval heeft. Dit maakt dat de leerkrachten meer weten over epilepsie en hoe ze moeten handelen bij een aanval. Dit geeft hen rust.

Desondanks blijven ernog vragen over het sociaal-emotioneel functioneren van Daan. Sinds de start van de epilepsie en het gebruik van medicatie is Daan veranderd. Voorheen was Daan een rustige jongen. Nu is hij vaak onrustig en snel boos. Daan zit niet lekker in zijn vel, hij lijkt wat gefrustreerd en onzeker. 

Hulpvraag van het kind
Het plotseling ontstaan van epilepsie heeft het leven van Daan veranderd. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Naast de hulpvragen van leerkrachten en de adviezen die hiervoor gegeven worden, is het ook heel belangrijk om naar de leerling zelf te luisteren. Wat zijn de hulpvragen van de leerling en hoe kunnen deze beantwoord worden? Een middel om de hulpvraag van een leerling duidelijk te krijgen is het foto-interview.

Het foto-interview bestaat uit ongeveer 50 foto’s van alledaagse vaardigheden zowel op school als thuis. Door het bekijken van de foto’s kom je met de leerling in gesprek over wat hij wel / niet kan en kan de hulpvraag van het kind zelf duidelijk worden. Ook kan besproken worden of de leerling zelf al oplossingen kan bedenken voor zijn hulpvraag.

Na overleg met zijn leerkrachten en ouders besluit ik om het foto-interview af te nemen bij Daan. Hierbij leg ik Daan uit dat ik voor hem op school kom, omdat zijn leerkrachten vragen hebben over zijn epilepsie en ik hen daarbij help. Maar ik wil ook graag van Daan zelf weten of hij vragen heeft en hoe ik of iemand anders hem daarbij kunnen helpen. 

Foto-interview
Daan werkt goed mee aan het foto-interview. Hij voelt zich serieus genomen en weet goed te verwoorden waar hij hulp bij nodig heeft. Ook kan hij zelf aangeven welke hulp hij nodig heeft en wie hem het beste kan helpen.

Zo vraagt Daan hulp bij het leren lezen van de landkaart en de toetsen van aardrijkskunde, deze hulp vraagt hij aan zijn leerkracht. Ook wil Daan graag beter leren klok kijken en hij wil de oefeningen in zijn taalboek graag beter kunnen maken, hiervoor vraagt hij hulp aan de R.T.-leerkracht. Daarnaast wil Daan graag meer weten over epilepsie en hij wil ook graag dat de medeleerlingen in zijn klas weten wat epilepsie is. Hiervoor mag ik Daan gaan helpen bij het voorbereiden van een spreekbeurt over epilepsie voor zijn klas. 

Samen verder aan de hand van de hulpvragen van de leerling
Met de betrokkenen rondom Daan bespreek ik welke hulp Daan vraagt. Gelukkig kan deze hulp worden gegeven. Voor de leerkrachten is het prettig om Daan heel gericht te kunnen helpen en te zien dat hij gemotiveerd mee doet tijdens de extra uitleg / begeleiding. Daan voelt zich, door de gerichte hulp die hij krijgt, serieus genomen en zit hierdoor weer beter in zijn vel.

De spreekbeurt over epilepsie verloopt prima. De medeleerlingen luisteren betrokken en stellen goede vragen. Het feit dat hij zelf en ook zijn medeleerlingen meer weten over epilepsie geeft Daan weer zelfvertrouwen.

Het in gesprek gaan met Daan en het verwoorden van zijn hulpvragen maakt dat zijn leerkrachten hem nog gerichter kunnen begeleiden en dit heeft een positieve invloed op het functioneren van Daan.

 

 

Ria Koerhuis, Onderwijskundig Begeleider