Leerling (12) VMBO-TL doubleert niet

Kinderen met epilepsie kunnen ondanks gemiddelde intellectuele capaciteiten wel specifieke cognitieve problemen hebben die de didactische ontwikkeling beïnvloeden. Ze laten dan op school meer problemen zien dan we op basis van hun intelligentie zouden verwachten.  

Onbekend
Corry: “Onwetendheid en gebrek aan kennis over epilepsie leiden op school regelmatig tot onnodige problemen. In dit geval trof ik een leerling VMBO-TL met lokalisatiegebonden epilepsie in de frontale hersenkwab. Het IQ van deze leerling was normaal alleen had de plek van zijn epilepsie wel effect op vaardigheden zoals organisatie, planning en zijn concentratievermogen. Zijn uitval werd versterkt door het gebruik van meerdere medicijnen en de frequentie van aanvallen.”

Spoor bijster
De leerling bleek met name moeite te hebben met het overzicht. Hij werd snel afgeleid waardoor zijn tempo veel lager lag dan gemiddeld genomen. Soms handelde hij zeer impulsief. Dit maakte hem erg onzeker en deze spanning zorgde ervoor dat hij weer meer aanvallen kreeg. De vermoeidheid na een aanval maakte zijn prestaties er niet beter op. Bovendien maakte de dyslexie van de leerling de situatie nog complexer. Alle ingrediënten leken aanwezig te zijn om de eerste klas te doubleren.

Handelingsgerichte aanpak
Samen met de leerling heb ik onderzocht welke zaken hem zouden helpen om zijn taken en verantwoordelijkheden op school wel voor elkaar te krijgen. Dit resulteerde in de onderstaande actielijst: 

* alle aantekeningen en toetsen worden digitaal aangeleverd;

* alle docenten vragen extra na of hij alles heeft begrepen; 

* vaste plaats voorin de klas om contact met iedere docent mogelijk te maken;

* extra tijd bij toetsen;

* 1 keer per week op een vast moment overleg met zorgcoordinator waar de planning en   de toetsen kunnen worden doorgenomen;

* faalangstreductietraining 

Daarnaast heb ik aan betrokken docenten voorlichting gegeven over epilepsie en het gebruik van medicatie om meer begrip voor de gevolgen op school te kweken. Zijn schoolresultaten verbeterden door deze acties aanzienlijk en hij is uiteindelijk doorgestroomd naar 2 VMBO-TL.

Corry van Voorst, Voormalig Onderwijskundig Begeleider