Samen werken aan een doel

 

Het LWOE bestaat uit een groot aantal onderwijskundig begeleiders en een team van gedragswetenschappers. De gedragswetenschappers zijn nauw betrokken bij de begeleiding van leerlingen met epilepsie. Ik ben één van die gedragswetenschappers.  

Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat de vertaalslag wordt gemaakt vanuit de medische en psychologische invalshoek naar de onderwijspraktijk.  

Wat zien wij vaak? 
Omdat epilepsie verstoringen in het hersensysteem veroorzaakt, ontwikkelen deze kinderen zich vaak trager of afwijkend. Vaak zien we bij onze leerlingen dat traagheid, aandachtsproblemen of tekorten in de executieve functies het voor hen lastiger maakt om het reguliere onderwijsaanbod te volgen. 

Ook zien we regelmatig dat de epilepsie (indirect) invloed heeft op het sociaal-emotioneel welbevinden of het zelfbeeld van de leerling. 

Wat doen wij dan?
Als het voor de beantwoording van de onderwijs gerelateerde ondersteuningsvraag raadzaam is om deze aspecten in kaart te brengen kan een gedragswetenschapper van LWOE (neuro)psychologisch onderzoek uitvoeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze onderwijskundige begeleiders goed geïnformeerd zijn over de laatste wetenschappelijke inzichten en kennis. 

En dan..
Met het (neuro)psychologisch onderzoek willen we verhelderen wat de gevolgen van de epilepsie zijn voor het functioneren van de leerling op school. Aan de hand van onze adviezen kunnen de onderwijskundig begeleiders van het LWOE meer gerichte ondersteuning bieden aan de leerling en diens (school)omgeving.  

Kansen zien en benutten
Binnen psychologisch onderzoek wordt vaak in stoornissen gedacht. Psychologen worden steeds vaker in de mal van diagnosticeren gedrukt, omdat leerlingen alleen hulp krijgen als ze een duidelijk label hebben. LWOE richt zich naast de probleemverheldering met name op wat kinderen juist wel goed kunnen. Ook leerkrachten vinden de focus op de mogelijkheden boeiender dan kijken naar wat niet kan.

 

Marieke Wijnans MSc.

Psycholoog LWOE