Matthijs

Veel leerkrachten van leerlingen met epilepsie hebben vragen. Niet alleen over de epilepsie, maar ook over de medicatie, de aanvallen en de effecten van dit alles op het leren. Het LWOE beantwoordt deze vragen toegespitst op de betreffende leerling. Voor de ene leerling is daarom een voorlichting aan het team of de klas voldoende, voor een andere leerling is bijvoorbeeld ook begeleiding van het leerproces gewenst.
Matthijs heeft epilepsie. Maar er speelt nog meer. 


Matthijs is leerling van groep drie van een basisschool in Almere. Het gaat niet goed met het leren en school besluit na overleg met ouders dat het beter is dat hij teruggaat naar groep 2. Op dat moment ontmoet ik Matthijs. Ouders hebben inmiddels medische informatie aan mij opgestuurd. Daaruit blijkt dat hij naast epilepsie ook een gehoorprobleem heeft en een hemiparese, een halfzijdige verlamming. Hij zit op een aangepaste stoel dichtbij de tafel van de leerkracht. Ik zie een vriendelijke, communicatief ingestelde jongen, met wie ik al snel contact heb. Hij maakt mij graag deelgenoot van de werkjes die hij maakt en is trots op zijn prestaties. Voor zijn leeftijd is hij wat groter dan de andere kinderen in de klas. Op het moment dat hij van zijn stoel opstaat, wordt goed zichtbaar dat hij een halfzijdige verlamming heeft. Hij loopt, maar beweegt zich niet soepel. Zijn goede arm compenseert veel. 

Vragen
Na in de klas te zijn geweest, ontmoet ik de beide intern begeleiders. Er zijn vragen over de epilepsie, de hemiparese, zijn gehoor en het leren. Hebben we er wel goed aan gedaan om hem terug te plaatsen?, vragen ze zich af. Ik ben als begeleider voor kinderen met epilepsie betrokken bij Matthijs, maar er is ook overleg met de medewerker van een mytylschool en van het audiologisch centrum. En er is een remedial teacher actief. Afstemming is dus van belang. 

Epilepsiesyndroom
Uit het overleg met de kinderneuroloog, met wie er nauw wordt samengewerkt en waar Matthijs patiënt is, blijkt dat er sprake is van ESES. Hij heeft dus tijdens zijn slaap bijna steeds epileptische ontladingen, terwijl hij op het oog rustig ligt te slapen. Dit epilepsiesyndroom heeft over het algemeen een nadelig effect op de leerontwikkeling. Overdag zijn er nog andersoortige aanvallen. Daarover maakt school zich aanvankelijk vooral zorgen. Wat moeten wij doen als hij op school een aanval krijgt?, is de vraag. Na voorlichting daarover en nadat er samen met de ouders een aanvalsprotocol is opgesteld, verdwijnt deze vraag wat naar de achtergrond.

Leren en succes ervaren
Nu het leren. Hoe zorgen we ervoor dat Matthijs zich ontwikkelt en dat de teleurstelling dat hij naar groep 2 moest, een plek krijgt? De begeleiding richt zich vooral op de leerkracht. Ook de intern begeleiders worden er zoveel mogelijk bij betrokken. Wat betekent het voor Matthijs dat hij deze nachtelijke epilepsie heeft? Hoe houdt de leerkracht er rekening mee, dat hij, wat hij vandaag geleerd heeft, niet allemaal verwerkt heeft? Zij is zich er bewust van dat regelmatig herhalen van hetgeen hem aangeboden wordt, nodig is. Het activerende directe instructie model is, mits het consequent wordt uitgevoerd, ook voor hem goed. Het helpt de aandacht richten en ondersteunt de werking van het geheugen. Dat er in de klas allerlei visuele ondersteuners voor hem zijn, helpt daarbij. Een ander punt van aandacht is dat we Matthijs niet te veel zien als de jongen met epilepsie, maar hem zien als een jongen die succes moet ervaren in het leren.
De leerkracht pakt de adviezen goed op, maar na een half jaar van intensief contact en gerichte hulp zien we dat Matthijs het niet redt.

Nieuwe perspectieven
Uiteindelijk besluiten we Matthijs voor te dragen voor een plek in het Speciaal Onderwijs. Er is onvoldoende uitzicht dat hij in groep 3 het leren lezen, rekenen en schrijven zal oppakken. Intussen is hij door de epilepsiewerkgroep van het ziekenhuis voorgedragen voor hersenchirurgie. Die vindt een aantal maanden later in Utrecht plaats. Voor ouders een spannende tijd. Matthijs ziet het luchtig in.

 

Richard Donker, Onderwijskundig Begeleider