Epilepsie-expertise over de grens

Voor leerlingen met epilepsie die in Nederland naar school gaan en leer- en gedragsproblemen ondervinden, biedt het LWOE begeleiding. Maar door de nieuwe technologieën en internet is begeleiding van Nederlandse leerlingen met epilepsie in het buitenland nu ook mogelijk. Een welkome ondersteuning voor kinderen van ex-pats.

 

Begeleiding op afstand
Het begeleidingstraject van leerlingen in het buitenland is min of meer hetzelfde als van een kind dat in Nederland woont, alleen de fysieke nabijheid is er (in de contacten) niet. Door gebruik van internet, Skype, WhatsApp en WeTransfer is begeleiding op afstand mogelijk.
Soms is het wel even puzzelen om een goed vergader- of contactmoment te vinden vanwege het tijdsverschil. Maar met de goede wil en inzet van alle betrokkenen lukt dat altijd wel. 

Een groot goed
Dankzij de huidige ICT technologieën is het voor ons mogelijk om leerkrachten (en schoolteams) van Nederlandse scholen in het buitenland te ondersteunen bij een leerling met epilepsie in hun klas. Dit zorgt ervoor dat het onderwijs beter aangepast kan worden aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierdoor kan in veel gevallen een noodgedwongen terugkeer van het gezin naar Nederland voorkomen worden. Dat is een groot goed, want zo’n terugkeer heeft een enorme impact op alle gezinsleden. 

Hoe verloopt de aanmelding?
Als de Nederlandse school een Brinnummer heeft kan de aanmelding van de leerling met epilepsie via de site van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie plaatsvinden door het Aanvraagformulier in te vullen. Ook de ouders kunnen een aanmelding doen. De leerling krijgt een begeleider toegewezen die de begeleiding start met de gestelde hulpvraag als uitgangspunt. 

Begeleiding in Zuid-Oost Azië
Soms vindt een initiatiefrijke ouder van een kind met epilepsie in het buitenland, via internet zelf het LWOE. Op deze manier kwam ik in contact met de Hollandse School in Zuid-Oost Azië.  

Via Skype heb ik epilepsievoorlichting gegeven aan de leerkrachten en schoolbegeleiders. Ook groepsvergaderingen verliepen via Skype.
De contacten met ouders, intern begeleider en leerkracht verliepen telefonisch met WhatsApp soms aangevuld met een e-mail.
Klassenobservatie was mogelijk doordat de school video-opnamen van de leerling tijdens de les(sen) maakte en deze naar mij verstuurde via WeTransfer.
En net als mijn andere leerlingen kon ik ook deze leerling intern bespreken met onze orthopedagoog/GZ-psycholoog.  

Ondanks de afstand en het tijdverschil is het gelukt een adequaat begeleidings-/adviestraject op te zetten voor deze leerling. 

 

Hetty van Opzeeland, voormalig Onderwijskundig Begeleider LWOE