De rol van de epilepsie

Alex had een moeilijk instelbare absence epilepsie, die met medicatie lastig onder controle te krijgen was. De epilepsie en het gebruik van medicatie hadden veel invloed op het functioneren van Alex. Als onderwijskundig begeleider van het LWOE heb ik samen met de ouders en de school van Alex gezocht naar een goede onderwijsplek voor hem.  

 

Tijdens de kleuterperiode raakte ik bij Alex betrokken als onderwijskundig begeleider. Hij had elke dag veel last van absences en hij gebruikte verschillende medicijnen. De gevolgen van de epilepsie en de medicatie waren in het functioneren van Alex vooral merkbaar in de in-formatieverwerking en etaleerden zich in een wisselende alertheid, vermoeidheid, een traag tempo en een hoge afleidbaarheid. Psychologisch onderzoek liet zien dat Alex over zeer lage cognitieve mogelijkheden beschikte. Hierbij werd wel vermeld dat door de epilepsie / medicatie het cognitief functioneren mogelijk gedrukt werd. 

Extra aandacht in groep 2
Samen met school en ouders hebben we ervoor gekozen om Alex in groep 2 extra begeleiding te geven. Er werd o.a. veel aandacht besteed aan:
- Extra individuele instructie in de klas.
- Plaatsing in een rustig groepje.
- Rekening houden met vermoeidheid; inspanning-ontspanning.
- Meer tijd om werkjes te maken of minder taken.
- Veel positieve procesgerichte feedback.

Eind groep 2 werd  besloten om een arrangement aan te vragen bij het samenwerkingsverband voor extra ondersteuning in groep 3. We wilden Alex zoveel mogelijk kansen geven om het aanvankelijk lees- en rekenproces zo goed mogelijk op te starten. Hij was gemotiveerd en ging graag naar school. 

Hoe gaat het in groep 3?
In de eerste maanden van groep 3 ging het goed met Alex. Zijn epilepsie leek onder controle te zijn. Hij kreeg extra individuele aandacht. Als onderwijskundig begeleider hielp ik hem zijn taakgerichtheid en werkstijl te verbeteren. 

Na de herfstvakantie werd duidelijk dat het tempo in groep 3 voor Alex toch te hoog lag. Hij had veel herhaling en extra oefening nodig. Het rekenen bleek te moeilijk voor hem en ook het lezen werd lastiger. Het welbevinden van Alex kwam onder druk te staan en het plezier in school werd minder. We hebben toen de lesstof voor rekenen en lezen aangepast. Dit vond Alex lastig. Hij wilde hetzelfde doen als de andere kinderen in de groep. 

Onderzoek en schoolvervolg
Na de kerstvakantie hebben we opnieuw uitgebreid onderzoek aangevraagd bij epilepsiecentrum Kempenhaeghe. Daaruit kwam naar voren dat de epilepsie van Alex volledig onder controle was. Hij scoorde echter zeer laag wat betreft zijn cognitieve mogelijkheden. Nu bleek dat de epilepsie geen directe invloed had op de schoolvorderingen van Alex.

Voor alle betrokkenen werd duidelijk dat regulier onderwijs niet de juiste setting was voor Alex en werd besloten om te zoeken naar een andere passende onderwijsplek. Een school die beter aan kon sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van Alex. Dit is in goed overleg gedaan. Er werd een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven en Alex gaat nu naar een school voor speciaal basisonderwijs die goed aansluit bij zijn mogelijkheden. Hij kan voor zijn gevoel weer hetzelfde zijn als de andere kinderen in zijn klas, hij gaat weer met plezier naar school. 

 

Marjo Covalenco, onderwijskundig begeleider

 

 

Om privacy redenen is in dit blog een fictieve naam gebruikt