Diagnostisch instrumentarium bij Landau-Kleffner syndroom

In het decembernummer uit 2017 van Epilepsie werd bij de casusbeschrijving 'Taalonderzoek bij een kind met Landau-Kleffner syndroom' benadrukt dat neuropsychologische diagnostiek bij dit ernstige kinderepilepsiesyndroom in de accute fase essentieel is. In deze bijdrage wordt verder ingegaan op de diagnostische middelen die hiervoor kunnen worden ingezet.

Diagnostisch instrumentarium bij Landau-Kleffner syndroom. [pdf]