Omgaan met emoties, elke dag is anders

Als onderwijskundig begeleider heb ik te maken met allerlei verschillende mensen, die allemaal hun eigen emoties hebben: een mooie uitdaging om hier professioneel mee om te gaan…

Tijdens de begeleidingsgesprekken proberen we reële doelen te stellen en koesteren we hoge, maar haalbare verwachtingen. Wat willen de leerling, de ouders en de school? Wat denken ze dat haalbaar is? Hoe fijn is het, als iedereen op één lijn zit, maar de impact op de leerling en ouders kan groot zijn als één van de partijen, bijvoorbeeld de leerkracht, geen hoge verwachtingen koestert en de doelen naar beneden bijstelt.

Soms is het voor de leerkracht niet duidelijk, hoe groot deze impact is. De leerling kan zich afgewezen voelen, en de motivatie en het vertrouwen dat het ooit nog goed zal komen, verliezen. Het raakt de ouders ook. Begrijpt de leerkracht wat epilepsie is en wat de invloed ervan kan zijn op het leren? Wil de leerkracht een stapje extra zetten, om het beste uit hun kind te halen?

Als onderwijskundig begeleider krijg ik soms een verdrietige of boze ouder aan de telefoon. Ik bied de ouder een luisterend oor en stel voor om een nieuw gesprek te plannen met alle partijen. De emotie van de ouder verandert hoorbaar: er is steun vanuit het LWOE.

Tijdens het gesprek worden de teleurstelling van de leerling en de ouders verwoord, de situatie en de epilepsie worden nog een keer doorgenomen en verduidelijkt. De inzet is te komen tot wederzijds begrip. Wat speelt er? Wat kunnen we verwachten, wat is haalbaar voor de leerling en de leerkracht? Wat is er nodig om dit te bereiken? Zou remedial teaching kunnen helpen, in plaats van de doelen naar beneden bij te stellen?

Ik vind het prachtig om te zien wat er gebeurt als het begrip groeit, en als de wil om er met z’n allen tegenaan te gaan, voelbaar wordt. De leerling, de ouders en de leerkracht krijgen er weer vertrouwen in, hetgeen resulteert in een positief effect. Op zo’n moment zie ik een blije leerling, tevreden ouders en een leerkracht die er voor gaat. Hiervan kan ik de hele weg naar huis nagenieten!


Lina Rood, onderwijskundig begeleider