Samenwerken met het Samenwerkingsverband voor een leerling met epilepsie

Als onderwijskundig begeleider kom ik regelmatig in aanraking met het Samenwerkingsverband
(SWV) waar de school onder valt. 
Met name als er vragen zijn over extra
begeleidingsmogelijkheden voor de leerling met epilepsie. Zelf werk ik regelmatig 
samen met het
Samenwerkingsverband Unita.  

Voor de leerling met epilepsie weten ze mij te vinden en daar ben ik blij om. Anderzijds ben ik blij met de duidelijke richtlijnen die Unita heeft voor de leerling met een extra zorgbehoefte. 

 

Madelief 
Ik begeleid Madelief; een meisje met epilepsie op een school in Naarden. Zij heeft duidelijk moeite om het tempo van groep 3 bij te houden qua leerstof. Madelief heeft last van absences en met medicatie is zij nog niet geheel aanvalsvrij. Qua leerstofaanbod en verwerking is het tempo in de groep hoog voor haar. Haar zelfvertrouwen in eigen kunnen neemt af en maakt plaats voor onzekerheid. Alle andere leerlingen steken sneller hun vinger op en zijn sneller klaar met hun werk dan Madelief.  

Samenwerkingsverband 
Doordat een Arrangement Plus is toegekend door het SWV krijgt Madelief nu 4x per week extra begeleiding van remedial teacher Marja. Zij bekijkt op leerstofgebied, samen met de leerkracht, welke aanpassingen er wenselijk zijn bijvoorbeeld de hoeveelheid verwerkingsstof reduceren.  
Maar wat heel belangrijk blijkt is dat Marja een soort “steun en toeverlaat” is voor Madelief; voor al haar vragen en onzekerheden kan ze bij haar terecht. Hierdoor groeit haar besef van eigen kunnen en gaat ze weer met plezier naar school. Met het grote vertrouwen: Marja helpt mij en dan komt het goed!  

Zelfvertrouwen versus onzekerheid  
Mijn ervaring is dat bij een leerling met epilepsie het zelfvertrouwen echt in zwaar weer terecht kan komen. Door de epilepsie wordt het vanzelfsprekende, positieve vertrouwen in eigen kunnen aangetast en maakt plaats voor onzekerheid. Dit heeft zijn weerslag op het leervermogen maar zeker ook op het sociaal-emotionele welbevinden.  

Ik realiseer me dat dit een vrij luxe situatie is voor Madelief.  

Niet ieder Samenwerkingsverband biedt dezelfde ondersteuningsmogelijkheden. Voor ouders is het zeker de moeite waard om goed te informeren en de mogelijkheden goed af te stemmen met de intern begeleider van het Basisonderwijs of de zorgcoördinator van het Voortgezet Onderwijs. 

Madelief heeft het geluk dat, via de organisatie van het SWV, de extra begeleidingsmogelijkheden goed gerealiseerd en uitgevoerd kunnen worden.  

 

Elma van Doorn, Onderwijskundig begeleider