(Complexe) partiële aanvallen

 Er zijn twee vormen van partiële aanvallen:

 • Enkelvoudige partiële aanvallen 
 • Complex partiële aanvallen 
 • Voor een vereenvoudigd totaaloverzicht van aanvallen klikt u hier. 


Een partiële aanval kan in sommige gevallen overgaan in een secundair gegeneraliseerde aanval (tonisch-clonische aanval).

 1. Enkelvoudige partiële aanval

 • aanval beperkt zich tot een aura (‘voorbode’ in de vorm van iets vreemds ruiken, zien, horen, proeven of voelen)
 • soms sprake van kleine spierschokjes


2. Complexe partiële aanvallen

 • persoon is verward
 • verschijnselen van afwezigheid
 • maken van automatische bewegingen (wriemelen, smakken, rondlopen, prutsen)
 • lijkt op trance-toestand of slaapwandelen
 • achteraf verwardheid bij bewustzijnsverlies
 • bewustzijnsverlies met achteraf een periode van verwardheid; deze periode kan soms lang aanhouden
 • soms vooraf waarschuwing in de vorm van een aura 


Gevolgen voor de omgeving

 • bezorgdheid, ook door onbegrip
 • soms hilariteit door onbegrip
 • wordt soms gezien als aanstellerij (zeker bij aanvallen waarbij geen sprake is van bewustzijnsverlies)
 • gedrag wordt als ‘raar’ of ‘gek’ gezien 


Gevolgen leerprestaties

 • na de aanval is sprake van vermoeidheid en/of verwardheid
 • reacties van andere kinderen kunnen een kind in een uitzonderingspositie plaatsen, waardoor de motivatie tot leren kan verminderen


Wat te doen?

 • aanvallen zijn niet te voorkomen of te bekorten
 • niets doen is bij dit type het moeilijkst
 • personen tijdens aanval niet tegenhouden, dit kan agressie oproepen vanwege bewustzijnsverlies (mensen reageren primitief)
 • voorkom verwondingen door personen tijdens aanvallen rustig te begeleiden


Om meer inzicht te krijgen in de epilepsie van een kind in relatie tot de leersituatie kan het praktisch zijn om bij te houden hoe het verloop van een aanval is: wat gebeurde er voor, tijdens en na de aanval? Gebruik hiervoor de aanvalsbeschrijving.

Ga Terug