Focale aanvallen

Een focale aanval is een epilepsieaanval waarbij de epileptische activiteit in een deel van de hersenen aanwezig is  (vroeger noemde men dit partiële aanvallen).
Er bestaan verschillende soorten focale aanvallen met verschillende aanvalsuitingen afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de epileptische ontlading zich voordoet.

Tijdens een focale aanval kan de persoon volledig bij bewustzijn zijn en ook adequaat reageren op de omgeving. Dit is een focale aanval met intacte gewaarwording.
Daarnaast zijn er focale aanvallen met verminderde gewaarwording. De persoon kan wel meekrijgen wat er in de omgeving gebeurt, maar kan niet adequaat reageren zoals normaal wel kan.

Soms kan bij een focale aanval de epileptische activiteit in de hersenen zich uitbreiden naar de andere delen van de hersenen, waardoor uiteindelijk alle hersencellen erbij betrokken raken. De focale aanval is dan overgegaan naar een gegeneraliseerde aanval. De persoon verliest daarbij het gehele bewustzijn.

Voor een totaaloverzicht van aanvallen verwijzen wij u naar het overzicht van de aanvalsclassificatie 2017, zoals is opgesteld door de International League Against Epilepsy (ILAE).

Gevolgen voor de omgeving

  • bezorgdheid, ook door onbegrip
  • soms hilariteit door onbegrip
  • wordt soms gezien als aanstellerij (zeker bij aanvallen waarbij geen sprake is van bewustzijnsverlies)
  • gedrag wordt als ‘raar’ of ‘gek’ gezien 


Gevolgen leerprestaties

  • na de aanval is sprake van vermoeidheid en/of verwardheid
  • reacties van andere kinderen kunnen een kind in een uitzonderingspositie plaatsen, waardoor de motivatie tot leren kan verminderen


Wat te doen?

  • aanvallen zijn niet te voorkomen of te bekorten
  • niets doen is bij dit type het moeilijkst
  • personen tijdens aanval niet tegenhouden, dit kan agressie oproepen vanwege verminderd bewustzijn (men reageert dan primitief)
  • voorkom verwondingen door personen tijdens aanvallen rustig te begeleiden


Om meer inzicht te krijgen in de epilepsie van een kind in relatie tot de leersituatie kan het praktisch zijn om bij te houden hoe het verloop van een aanval is: wat gebeurde er voor, tijdens en na de aanval?
Gebruik hiervoor de aanvalsbeschrijving.

Meer informatie over focale aanvallen:
www.epilepsie.nl/over-epilepsie/classificatie en
www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/epilepsieaanvallen

Ga Terug