Signalen en mogelijke gevolgen

Het kan zijn dat de diagnose epilepsie nog niet is gesteld maar dat u als ouder, of leerkracht, wel een vermoeden heeft. De volgende signalen kunnen, als zij regelmatig voorkomen, duiden op epilepsie.

Plotselinge stemmingsverandering

 • vanuit een opgewekte bui zonder overgang of aanleiding depressief worden

Gedragsproblemen

 • agressief of onzeker gedrag

Wisselende leerprestaties met een opvallend verloop

 • sterk wisselende leerprestaties
 • tegenvallende prestaties op grond van de kennis die verwacht mag worden
 • langzame verwerking van en reactie op de lesstof
 • moeite met abstract denken en abstracte begrippen
 • moeite met overzien van onoverzichtelijke situaties
 • moeite met ruimtelijke oriëntatie
 • werken volgens stereotypen
 • onzelfstandig, angstig werken volgens "trial and error"

Sterke wisselingen in aandacht en tempo

 • ongedurig, rusteloos, concentratiestoornissen
 • dagdromen, staren, traag, grote tempoverschillen

Geheugenproblemen

 • problemen met reproductie van eerder beheerste lesstof, bijvoorbeeld de tafels van vermenigvuldiging
 • problemen met korte termijn geheugen

Regelmatig terugkomende fysieke klachten

 • problemen met de fijne motoriek, plotseling slordig of onregelmatig handschrift, hiaten in het werk, herhaling van letters
 • moeilijkheden met oog-hand coördinatie
 • evenwichtsproblemen
 • hoofdpijn, duizeligheid, dufheid e.d.
 • visuele stoornissen

Heeft u het vermoeden dat epilepsie in het spel is, dan kan het handig zijn de in uw ogen opvallende zaken in kaart te brengen. De signaleringslijst epilepsie kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. Download hier de epilepsie signaleringslijst

Ga Terug