Annemarie Ovaa

Annemarie Ovaa

Ambulant onderwijskundig begeleider

Ik geef graag kinderen met epilepsie een steun in de rug om zo hun kansen op persoonlijke groei en talentontwikkeling te vergroten. Passend onderwijs past deze leerlingen niet altijd goed. Maatwerk is dan gewenst. Mijn rol wisselt steeds maar de leerling als vertrekpunt blijft de basis.

Lees mijn artikelen

Blog

De lange weg van Lotte

Lotte is een leerling in havo 3 die een nare vorm van epilepsie achter de rug heeft. Na een afspraak op haar school denk ik na over de lange weg die zij heeft afgelegd.