Loretta van Iterson

Gedragswetenschapper

Ieder kind is anders en ook de epilepsiebeelden zijn enorm gevarieerd. Het LWOE is bekend met veel verschillende epilepsiebeelden, waardoor de onderwijskundig begeleiders de antwoorden op de hulpvragen goed op de leerling kunnen afstemmen.

Lees mijn artikelen

Achtergrondartikel

Het werkgeheugen van jonge kinderen met epilepsie

Er bestaan verschillende soorten geheugens, zoals het kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen.

Achtergrondartikel

Ambulant onderwijskundige begeleiding van kinderen met epilepsie

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het tijdschrift 'Epilepsie, periodiek voor professionals', het kwartaalblad van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie.

Achtergrondartikel

Dyslexie als comorbiditeit bij kinderen met epilepsie

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het tijdschrift 'Epilepsie, periodiek voor professionals', het kwartaalblad van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie.