Marjo Covalenco

Marjo Covalenco

Ambulant onderwijskundig begeleider

Een neurologische aandoening als epilepsie zorgt vaak voor onzekerheden wat betreft de toekomst van een kind. Gelukkig zie ik als onderwijskundig begeleider vaak dat de gezamenlijke inzet van het LWOE, de school, de ouders en de leerling ervoor zorgt dat de leerling een fijne schoolcarrière en een mooie toekomst tegemoet gaat.

Lees mijn artikelen

Op de juiste manier omgaan met kinderen met epilepsie

Epilepsie kan een grote impact hebben op het opgroeien en de schoolcarrière van een kind.

Lees verder

Epilepsie in het basisonderwijs

Alex is een jonge leerling met absence epilepsie die met medicatie lastig onder controle te krijgen was.

Lees verder