Video Url

Eerste hulp bij grote (epilepsie)aanvallen

Ambulant onderwijskundig begeleider Rosanne Weijers legt in dit college uit hoe je kan handelen als een leerling een epileptische aanval krijgt op school.

Als een leerling met epilepsie naar school gaat, kan dat soms spannend en eng zijn voor de leerling zelf, maar ook voor zijn ouders en leerkrachten. Want wat als de leerling een epileptische aanval krijgt in de klas?

Weet de leerkracht dan wel wat hij moet doen? En hoe reageren klasgenoten tijdens en na zo'n aanval? Zorg dat er duidelijke afspraken zijn over het handelen tijdens aanvallen. 

Door mensen in de omgeving van de leerling goed te informeren over epilepsie en de bijbehorende aanvallen, kunnen veel angsten en zorgen worden weggenomen.