Vacatures

Met een team van 45 ambulant onderwijskundig begeleiders die werkzaam zijn in heel Nederland wordt vanuit de Waterlelie (20 begeleiders) en vanuit De Berkenschutse (25 begeleiders), invulling gegeven aan de landelijke taakstelling van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (www.lwoe.nl).

Als zelfstandig professional geef je ambulante onderwijskundige begeleiding in het PO, VO en MBO  en daarnaast ben je gericht op het ontwikkelen van expertise, professionalisering en uitbouwen van het medische en onderwijskundige netwerk op het gebied van epilepsie. Dit alles gebeurt in samenwerking met directe collega’s en met inhoudelijke aansturing vanuit de stuurgroep LWOE en de Commissie Leerling Zorg (CLZ).

Ambulant onderwijskundig begeleider

Rotterdam boven de Nieuwe Maas

WTF: 0,8 - 1

De Waterlelie is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer voor leerlingen waarbij epilepsie en/of andere neurologische aandoening, een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking is vastgesteld. Daarnaast kent de school ook een afdeling Ambulant Onderwijskundige Begeleiding van waaruit medewerkers werkzaam zijn in Midden en Noord-