Privacybeleid

Privacyverklaring Landelijk werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is per 25 mei 2018 veranderd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De regels gelden Europees en zijn aangescherpt om de privacy nog beter te kunnen waarborgen. Voor LWOE een reden om leerlingen en hun ouders/voogden en de scholen die begeleiding van LWOE krijgen informatie te verstrekken over hoe we omgaan met de persoonsgevoelige informatie.

Om welke gegevens gaat het en waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Wij verwerken contactgegevens (persoonsgegevens) van leerlingen en betrokkenen van leerlingen in begeleiding, zoals ouders, (contactpersonen van) scholen, medici en overige betrokkenen. De gegevens worden gebruikt om in overleg met elkaar tot een juiste begeleiding te komen.

Door het invullen en ondertekenen van het toestemmingsformulier wordt toestemming gegeven voor het opvragen, verwerken en het veilig bewaren van relevante (para)medische gegevens en onderwijskundige informatie en indien van toepassing, psychologische en schoolmaatschappelijke gegevens.

De toestemming die verstrekt wordt middels het toestemmingsformulier is geldig gedurende de ambulant onderwijskundige begeleiding aan de leerling/student door het LWOE. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt in overleg besloten wanneer de begeleiding zal eindigen. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na beëindiging van de begeleiding.

Waar staan de persoonsgegevens en wie hebben toegang?

De leerlinggegevens en contactgegevens worden vastgelegd in een beveiligd administratiesysteem. De Berkenschutse en De Waterlelie gebruiken ieder een eigen systeem. De Waterlelie maakt gebruik van Zocus. De Berkenschutse maakt gebruik van Parnassys en Office 365.

Begeleiders hebben toegang tot de gegevens van de leerlingen die men begeleidt. Het is begeleiders niet toegestaan om gegevens van leerlingen in te zien waar zij niet bij betrokken zijn. De hulpvraag voor ondersteuning van de leerling en school bepaalt of naast de onderwijskundige begeleider ook de orthopedagoog/psycholoog van de ambulante dienst betrokken wordt.

De gegevens worden geanonimiseerd op het moment dat deze gebruikt worden voor scholing van de begeleiders en het vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening. LWOE maakt gebruik van Office 365, uitwisseling van schriftelijke informatie vindt plaats via beveiligde email en per post.

Bij ongeveer een kwart van de leerlingen is LWOE wettelijk verplicht de leerlingnaam en schoolnaam door te geven aan het ministerie van OCW via BRON, zoals ook de thuisschool heeft moeten doen als zij voor de extra ondersteuning op school een plan (OPP-plan) hebben opgesteld. Dossier inhoudelijke gegevens worden dus niet met het ministerie van OCW gedeeld.

Rechten van leerlingen en ouders

U heeft het recht op inzage, een afschrift, correctie en verwijderen van het eigen begeleidingsdossier of het begeleidingsdossier van uw minderjarig kind. Dit kunt u laten weten door een mail te sturen aan de betrokken ambulant onderwijskundig begeleider van De Berkenschutse of De Waterlelie, of het algemeen mailadres van het betreffende onderwijscentrum.

Bent u het niet eens met de verwerking ervan, dan kunt u dit aangeven bij de functionaris gegevensbescherming van de betreffende organisatie.

Klachtenregeling

Voor de klachtenregeling verwijzen wij u naar de website van de afzonderlijke scholen.

De Waterlelie:
https://www.dewaterlelie.net/klachtenregeling/

De Berkenschutse:
https://www.berkenschutse.nl/de-ouders/praktische-zaken/klachtenregeling-en-anti-pestcoördinator

LWOE-website

LWOE verzamelt en bewaart anonieme gegevens van bezoekers van de LWOE-website. Zo wordt het bezoekersaantal bijgehouden, op welke datum, in welke volgorde en hoe lang pagina’s van de website worden bekeken. De resultaten gebruikt het LWOE om de website te verbeteren. Er wordt dus geen naar personen te herleiden informatie verzameld en de  gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan anderen. Deze gegevens worden door Google Analytics verzameld, waarbij de richtlijnen van de Autoriteit Gegevensbescherming worden gevolgd. 

Verwijzing naar achterliggende organisaties

De ambulante diensten van De Berkenschutse (Heeze) en De Waterlelie (Cruquius) werken samen in het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Een deel van de ambulant onderwijskundige begeleiders is verbonden aan De Berkenschutse en deel van de begeleiders is verbonden aan De Waterlelie. Na aanmelding wordt u benaderd door een ambulant onderwijskundige begeleider van De Berkenschutse of De Waterlelie, die de begeleiding gaat verzorgen.


Elke organisatie heeft zijn eigen privacy- en veiligheidsbeleid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van beide onderwijsinstellingen:
Privacyverklaring - De Berkenschutse
Privacy en veiligheidsbeleid | De Waterlelie

Functionarissen voor gegevensbescherming

De Berkenschutse: de heer Gilbert van Zeijl FG@kempenhaeghe.nl 

De Waterlelie: privacy@sein.nl

Onderwijscentrum De Berkenschutse
Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze
Postbus 61, 5590 AB Heeze
Telefoon: 040 227 9300
informatie@berkenschutse.nl
www.berkenschutse.nl
Stg. Kempenhaeghe KvK nr. 41087534

Onderwijscentrum De Waterlelie
Spieringweg 801, 2142 ED Cruquius
Postbus 540, 2130 AM Hoofddorp
Telefoon: 023 548 3333
info@dewaterlelie.net
www.dewaterlelie.net
Stg. SEIN KvK nr. 41222646