Artikelen

"Ik zit in groep 6 en reken met groep 7 mee."

Ben, Carice en Giel zijn drie (middenbouw)leerlingen die vertellen hoe zij omgaan met epilepsie. Ze delen een tip voor leerkrachten om te begrijpen wat voor hen goed werkt.

Lees verder

"Mijn school begreep niet precies hoe epilepsie werkt."

Sanne en Mathijs zijn twee jongvolwassenen met epilepsie. Wat doe je in de puberteit anders als je epilepsie hebt en je bijvoorbeeld naar een festival wilt gaan?

Lees verder

"Het is wel beter als klasgenoten het ook weten."

Suzanne, Dylan en Kyra zijn drie leerlingen uit de bovenbouw die vertellen over leren en epilepsie. Hoe voelt een epilepsie-aanval en wat weten je klasgenoten van jouw aandoening?

Lees verder

"Epilepsie kan je bij mij niet zien aan de buitenkant."

Wat is soms lastig aan het hebben van de aandoening epilepsie op school? Emma, Frederike en Lizzy vertellen over hun leven op school en de manier waarop zij omgaan met epilepsie en leren.

Lees verder

"Vertrouwen tussen leerling en docent belangrijk."

Joshua en Tessa delen hun ervaringen. Bij Joshua is vrij recent absence epilepsie vastgesteld. Tessa heeft lang epilepsie gehad en is met succes geopereerd.

Lees verder

Epilepsie, cognitieve stoornissen en onderwijs

Door: Geert Thoonen

Vaak wordt gedacht dat epilepsie een ziekte is, maar dit is niet zo. Het is de uitingsvorm, ofwel een symptoom, van een ziektebeeld.

Lees verder

Kennis en afspraken over epilepsie biedt zekerheid voor alle betrokkenen

Door: Marjon Milatz

Als onderwijskundig begeleider verzorg ik spreekuren in ziekenhuizen voor kinderen met epilepsie.

Lees verder

Absence epilepsie en schoolproblemen

Door: Christine Kleywegt

Alfons is een basisschoolleerling met absence epilepsie. Hoewel hij geen aanvallen meer heeft, gaat het moeizaam op school.

Lees verder

Een gezamenlijke aanpak als oplossing voor problemen met aandacht en geheugen

Door: Bob Averink

Ongeveer de helft van de kinderen met epilepsie ervaart schoolproblemen. Een deel hiervan heeft daardoor extra hulp nodig op school.

Lees verder

Epilepsiechirurgie: kansen en knelpunten na de operatie

Door: Frank Lorskens

Sofia is een 15-jarige leerling die veel last heeft gehad van epilepsie. Na een geslaagde operatie is ze weer aan de slag gegaan op school.

Lees verder

Een vertraagde informatieverwerking door epilepsie

Door: Marthie Gouma

Veel leerlingen met epilepsie hebben te maken met een vertraagde informatieverwerking.

Lees verder

Epilepsie en sociale contacten na schooltijd

Door: Suzanne van Haren

Iedere ouder en leerkracht kent de taferelen op het schoolplein wanneer de laatste schoolbel is gegaan.

Lees verder

Als leerling met epilepsie starten in het voortgezet onderwijs

Door: Claudette van Gaal

Epilepsie heeft invloed op het schoolse functioneren en welbevinden van een kind.

Lees verder

Als kleuter met epilepsie starten in het basisonderwijs

Door: Ria Koerhuis

Epilepsie bij jonge kinderen kan invloed hebben op de start in het basisonderwijs.

Lees verder

Leerlingen met epilepsie en het speciaal basisonderwijs

Door: Elma van Doorn

Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Reguliere basisscholen bieden daarom zorg op maat voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Lees verder

Narcolepsie: geplande dutjes op school helpen

Door: Hans van Dijck

Sanne (17) heeft narcolepsie, een neurologische slaap/waakstoornis. Mensen met narcolepsie kunnen overdag niet wakker blijven.

Lees verder

Ontwikkelingsonderzoek bij kleuters met epilepsie

Door: Maarten Bakermans

Epilepsie kan bij kleuters zorgen voor een verstoring van de ontwikkeling op verschillende gebieden.

Lees verder

Eerste Hulp Bij Aanvallen: het belang van een aanvalsprotocol

Door: Leonie Bloemendaal

Als onderwijskundig begeleider verzorg ik niet alleen de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en epilepsie. Er wordt soms ook om begeleiding gevraagd voor goed f

Lees verder

Het belang van een oplossingsgerichte aanpak voor leerlingen met epilepsie

Door: Nel Perdaems

Kyra heeft een bovengemiddeld IQ en kan hierdoor starten op de havo in het regulier onderwijs.

Lees verder

Regulier of speciaal onderwijs voor een leerling met epilepsie

Door: Froukje de Vries

Britt is een kleuter in het regulier onderwijs met moeilijk instelbare epilepsie.

Lees verder

Scholingsbijeenkomsten over epilepsie

Door: John van de Corput

Veel leerlingen met epilepsie zitten in het speciaal onderwijs, zoals mytylscholen, scholen voor langdurig zieke kinderen en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Lees verder

Concrete stappenplannen als hulpmiddel voor leerlingen met epilepsie

Door: Lina Rood

Mert is een basisschoolleerling met epilepsie. Door zijn epilepsie gaat het niet altijd goed op school.

Lees verder

Op de juiste manier omgaan met kinderen met epilepsie

Door: Marjo Covalenco

Epilepsie kan een grote impact hebben op het opgroeien en de schoolcarrière van een kind.

Lees verder

Het belang van openheid over epilepsie bij kinderen

Door: Claudia van den Hoven

Kinderen met epilepsie kunnen onzeker zijn over reacties van medeleerlingen op hun epilepsie.

Lees verder