Dyslexie en epilepsie

Dyslexie

Dyslexie en epilepsie komen samen voor bij eenzelfde leerling, al wordt dyslexie minder vaak gediagnosticeerd bij leerlingen zonder epilepsie dan met epilepsie.

SEIN en LWOE-onderzoeker Loretta van Iterson deed onderzoek naar de samenhang tussen epilepsie en dyslexie bij leerlingen en publiceerde onlangs in het  Journal of Pediatric Neuropsychology:

  • Dyslexie komt bij vrijwel alle epilepsieën voor. Bijvoorbeeld bij ESES doet zich echter wel een ander type ontwikkelingsstoornis voor.
  • De diagnose is soms voorafgaand aan, soms na de aanvang van de epilepsie.
  • De scores op dyslexie-gerelateerde neurocognitieve taken komen rond (voorafgaand en erop volgend) de diagnose epilepsie het laagst uit.
  • Het type epilepsie dat je bij leerlingen met een diagnose voorafgaand aan de epilepsie, of een latere diagnose ziet, verschilt niet (wel de leeftijd bij aanvang).

Van Iterson, L. & de Jong, P.F. (2023). Dyslexia Antedating and Postdating Epilepsy Onset. Journal of Pediatric Neuropsychology 9:141–156. 

https://rdcu.be/dhQd2

Lees ook