Ons aanbod

Leerlingen met epilepsie die (leer)problemen op school ervaren zijn een specifieke doelgroep. Deze leerlingen vragen extra zorg en aandacht vanwege de verschillende verschijningsvormen van epilepsie, het grillige karakter en verloop van de aandoening en de beperkte prevalentie en incidentie die periodiek sterk wisselt per samenwerkings- verband.

Voorkomen van onnodig afstromen

De interventies door de ambulant onderwijskundig begeleiders van het LWOE maken dat deze leerlingen niet onnodig afstromen binnen het regulier onderwijs of uitstromen. Hun deskundigheid en ervaring wordt ingezet bij onderwijskundige begeleiding van leerkrachten, docenten en hun leerlingen met epilepsie en verwante aandoeningen die als gevolg hiervan problemen/vragen ervaren.

Inclusief onderwijs voor leerlingen met epilepsie 

Op deze manier wordt passend onderwijs mogelijk gemaakt voor deze kinderen en jongeren binnen het Nederlandse onderwijs. De betreffende leerlingen en hun leerkrachten/docenten krijgen maatwerkadvies om hun leerproces én de sociaal emotionele ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Ambulante onderwijskundige begeleiding sinds 1985

In 2014 is de ambulante begeleiding van leerlingen met epilepsie door het LWOE verankerd in het wettelijk kaderartikel XXIVA van de wet Passend Onderwijs. De ambulante begeleiding door het LWOE is al in 1985 van start gegaan.

De collega’s van het LWOE maken het Nederlandse onderwijs inclusiever voor leerlingen met deze aandoening. Het LWOE is nauw verbonden met de epilepsiescholen De Berkenschutse en De Waterlelie.

Strategisch beleidsplan 2020 - 2024

Het strategisch beleidsplan LWOE 2020 - 2024 beschrijft de missie, de ambities en
de uitwerking daarvan in doelen. Het inspectierapport ‘Kwaliteit en doelmatigheid ambulante begeleiding verzorgd door LWOE’ (dec. 2018) geeft richting aan dit beleidsplan. Daarbij is de opdracht van OCW om de begeleiding van leerlingen met epilepsie meer te borgen op een duurzame manier (apr. 2019) leidend geweest.

 

 

Voor ouders

Heeft de epilepsie invloed op de (leer)ontwikkeling van uw kind?

Voor het onderwijs

Wilt u leerlingen met epilepsie beter laten functioneren?

Voor medici

Hebben ouders van cliënten met epilepsie vragen over leren op school?