Signalen en mogelijke gevolgen

Het kan zijn dat de diagnose epilepsie nog niet is gesteld maar dat u als ouder, of leerkracht, wel een vermoeden heeft. De volgende signalen kunnen, als zij regelmatig voorkomen, duiden op epilepsie.

Plotselinge stemmingsverandering

 • vanuit een opgewekte bui zonder overgang of aanleiding depressief worden

Gedragsproblemen

 • agressief of onzeker gedrag

Wisselende leerprestaties met een opvallend verloop

 • sterk wisselende leerprestaties
 • tegenvallende prestaties op grond van de kennis die verwacht mag worden
 • langzame verwerking van en reactie op de lesstof
 • moeite met abstract denken en abstracte begrippen
 • moeite met overzien van onoverzichtelijke situaties
 • moeite met ruimtelijke oriëntatie
 • werken volgens stereotypen
 • onzelfstandig, angstig werken volgens "trial and error"

Sterke wisselingen in aandacht en tempo

 • ongedurig, rusteloos, concentratiestoornissen
 • dagdromen, staren, traag, grote tempoverschillen

Geheugenproblemen

 • problemen met reproductie van eerder beheerste lesstof, bijvoorbeeld de tafels van vermenigvuldiging
 • problemen met korte termijn geheugen

Regelmatig terugkomende fysieke klachten

 • problemen met de fijne motoriek, plotseling slordig of onregelmatig handschrift, hiaten in het werk, herhaling van letters
 • moeilijkheden met oog-handcoördinatie
 • evenwichtsproblemen
 • hoofdpijn, duizeligheid, dufheid e.d.
 • visuele stoornissen

Heeft u het vermoeden dat epilepsie in het spel is, dan kan het handig zijn de in uw ogen opvallende zaken in kaart te brengen.