Leerlingen met epilepsie beter laten functioneren

De ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland.

Dit geldt voor het basisonderwijs (BaO), het speciaal basisonderwijs (SBO), het speciaal onderwijs (SO), het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Samen met de betrokken leerkracht(en), intern begeleiders, schoolleiders, medische professionals en de ouders van deze leerlingen wordt een doelgerichte aanpak opgesteld. Hier leest u meer over onze aanpak en vindt u de gegevens van onze ambulant onderwijskundig begeleiders. 

 

Leerkracht Gerda in de klas

Verhalen van...

Video Url

Animatie: Het LWOE uitgelegd in 77 seconden

Ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland. 

In deze animatie wordt kort uitgelegd waarom ouders van kinderen met epilepsie die leer- en of gedragsproblemen laten zien, zich rechtstreeks kunnen richten op het LWOE. Dat geldt ook voor (para)medici, leerkrachten en jongeren zelf. 

Recente artikelen