Leerlingen met epilepsie beter laten functioneren

De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland.

Dit geldt voor het reguliere primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Samen met de betrokken leerkracht(en), intern begeleiders, schoolleiders, medische professionals en de ouders van deze leerlingen wordt een doelgerichte aanpak opgesteld. Op onze website leest u meer over onze aanpak en vindt u de gegevens van de begeleiders in uw eigen buurt.

Meld uw kind of leerling aan voor onderwijskundige begeleiding van LWOE.