Risico's van epilepsie

Mensen met epilepsie lopen een bepaald risico. Een aanval kan elk moment plaatsvinden. Bij ieder mens is het een afweging in hoeverre een persoon risico’s kan lopen.

Dit vergt overleg tussen arts, ouders en school. Het verdient aanbeveling om met de school afspraken te maken. Dit kan in de vorm van een aanvalsprotocol, waarin u samen met een onderwijskundig begeleider kunt invullen wat uw kind wel en niet mag, onder welke voorwaarden en hoe omgegaan moet worden met de aanvallen en eventuele medicijnen of noodmedicatie.

Risicogebieden

 • gymnastiek en sport (overgang van actie naar rust)
 • water en zwemmen (afspraken maken)
 • fietsen en brommen (soms onder begeleiding)
 • schoolkampen en werkweken (medicijnen, noodmedicatie)
 • schoolreisjes (begeleiding, (nood)medicatie)

Provocerende factoren

Bepaalde situaties kunnen bijdragen aan het ontstaan van (extra) aanvallen, bijvoorbeeld:

 • rust/ontspanning na inspanning (sport)
 • stress/spanning (schoolreisje, schoolkamp, werkweek)
 • slaapgebrek (schoolkamp, werkweek)
 • alcohol, drugs
 • stroboscopen (schoolfeestjes)

Mogelijke gevolgen van epilepsie

Omdat epilepsie een functiestoornis van de hersenen is, kan het voorkomen dat de hersenen minder goed functioneren en daardoor leer- en gedragstoornissen veroorzaken. Dit hangt onder meer af van de plaats van de epilepsiehaard. Maar ook de medicatie en het hébben van epilepsie kunnen van invloed zijn.

Als er leerproblemen optreden, zijn die vooral het gevolg van:

 • Geheugenstoornissen (waardoor er minder leerrendement is)
 • Aandachtsstoornissen (vooral 'minder alert zijn')
 • Tempostoornissen (trager reageren en trager opnemen van informatie)

Deze stoornissen kunnen ook een gevolg zijn van bijwerkingen van de medicijnen. Het is soms moeilijk om te bepalen wat de werkelijke oorzaak is. Kinderen die bijvoorbeeld een moeilijk behandelbare epilepsie hebben, slikken vaak ook veel medicijnen.

Naast de bovenvermelde klachten kan het gaan om:

 • lichamelijk ongemak, bijvoorbeeld buikpijn
 • visuele stoornissen
 • motorische stoornissen
 • stemmings- en gedragsstoornissen

 De behandelend arts kan bezien of hier wat aan gedaan kan worden.

Leerproblemen die samenhangen met psychosociale omstandigheden

Bekend is dat een chronische aandoening gevolgen kan hebben voor het dagelijks leven, zoals onzekerheid, angstig zijn, faalangst en een negatief zelfbeeld, maar ook in de contacten met andere kinderen en leerkrachten. Dergelijke problemen kunnen bij epilepsie niet alleen het gevolg zijn van vooroordelen die bestaan tegen de aandoening, maar ook van de reële beperkingen die de aandoening met zich mee kan brengen. Dit kan vervolgens stoornissen opleveren bij het leren en bijvoorbeeld de werkhouding beïnvloeden.

De tekst onder "Mogelijke gevolgen van epilepsie" is afkomstig van de EF (Epilepsie Fonds) u kunt hun site bezoeken op www.epilepsie.nl.

Voor meer achtergrondinformatie over dyslexie bij leerlingen met epilepsie, klik hier.

Wilt u meer lezen over de psychosociale gevolgen van epilepsie, lees dan dit artikel.