Voor medici

Krijgt u tijdens het spreekuur vragen van ouders over hun kinderen met epilepsie en leer- en/of gedragsproblemen op school? 

Zowel ouders als leerkrachten kunnen rechtstreeks contact opnemen met een ambulant onderwijskundig begeleider van het LWOE in de regio voor advies en begeleiding. 

Ook u kunt als (para)medicus een schoolgaand kind of jongere aanmelden bij het LWOE voor begeleiding op school. De ambulant onderwijskundig begeleiders van het LWOE maken in de begeleiding een vertaalslag van het medisch behandeltraject naar de onderwijsleersituatie.

Neuroloog
Leerkracht Gerda leergesprek

LWOE rechtstreeks inschakelen

U kunt een schoolgaand kind of jongere aanmelden bij het LWOE voor begeleiding op school. Bel met het LWOE, maak gebruik van het aanmeldformulier of stuur een brief.

Een ambulant onderwijskundig begeleider neemt dan contact op met de ouders en de school voor een kennismakingsgesprek en indien nodig wordt een begeleidingstraject gestart.

Wilt u meer informatie over de stappen van uw aanmelding tot de start van de begeleiding? Klik dan hier voor de procedure aanmelding en begeleiding door het LWOE.

Landelijke budgetfinanciering

Het LWOE ontvangt voor de begeleiding van leerlingen met epilepsie een budgetfinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze unieke positie heeft het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie omdat wij nauw samenwerken met artsen in academische- en regionale ziekenhuizen en wij zelf ook verbonden zijn aan de epilepsieklinieken Kempenhaeghe en SEIN. 

 

Video Url
Leerkracht Bianca uitleg

Onderwijskundige begeleiding

De ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) zijn gericht op het optimaliseren van de onderwijsleersituatie door het versterken van de verbinding tussen leerling, leerkracht/docent en ouders.

Het is onze kracht om daarbij een vertaalslag te maken van het medisch behandeltraject naar de onderwijsleersituatie. Onze colllega's geven advies en denken mee over onder andere:

  • omgaan met aanvallen op school
  • aanpassing van het lesprogramma
  • gedragsveranderingen en sociaal-emotionele ontwikkeling
  • kansen ter verbetering van het leerproces van de leerling

Lees onze artikelen