Video Url

Epilepsie en angsten

Het verband tussen epilepsie en angsten is het onderwerp van dit college. Ambulant onderwijskundig begeleider Wilma Woets geeft uitleg en ze gaat in op de gevolgen die deze angsten met zich meebrengen.

Er zijn verschillende soorten angst waar kinderen met epilepsie mee te maken kunnen krijgen. Deze verschillende soorten angst kunnen zowel apart als tegelijkertijd optreden. In dit college worden aanvalsgerelateerde angst, angst voor sociale contacten en faalangst besproken.

Zes factoren spelen een rol bij het ontstaan van angst bij kinderen met epilepsie, namelijk de hoeveelheid epileptische aanvallen, het aantal medicijnen, het gedrag van ouders, eventuele oorzaken van stress in het gezin, aannames over epilepsie en een gebrek aan kennis over de aandoening.

Voor veel kinderen is het lastig aan te geven dat ze angstgevoelens ervaren. Bovendien kunnen de gevoelens van angst op verschillende manieren geuit worden. Hierdoor kan het lastig zijn om angst bij kinderen te herkennen.