Daphne van Nunen

Daphne van Nunen

Ambulant onderwijskundig begeleider

Krachtenbundeling tussen alle betrokken partijen is van belang om de begeleiding voor een leerling met epilepsie optimaal af te kunnen stemmen op zijn onderwijsbehoefte. Weten van elkaar en elkaar weten te vinden op de momenten dat het nodig is. Dat is de kracht van onze samenwerking.

Lees mijn artikelen