Met epilepsie vallen er gaten in je leven…….

Leerlingen met epilepsie zijn een zeer specifieke doelgroep binnen het onderwijs. Deze leerlingen vragen extra zorg en aandacht vanwege de verschillende verschijningsvormen van epilepsie, het grillige karakter, de mogelijke invloed van de epilepsie en/of medicatie op leren en gedrag en het verloop van de aandoening. De invloed van de epilepsie op het functioneren voor, tijdens, na maar ook tussen aanvallen wordt lang niet altijd herkend en daarmee ook niet onderkend.

Sinds 1985 worden leerlingen met epilepsie begeleid door ambulante onderwijskundige begeleiders van het LWOE (Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie). Het LWOE is dé expert op het gebied van onderwijs en epilepsie, en hét kenniscentrum waar ouders, artsen en scholen terecht kunnen met hun school-gerelateerde hulpvragen voor leerlingen met epilepsie. De ambulant onderwijskundig begeleiders van het LWOE zetten hun deskundigheid en ervaring in bij de begeleiding van leerkrachten, docenten en hun leerlingen met epilepsie die als gevolg hiervan problemen ervaren/vragen hebben. De interventies van de onderwijskundig begeleider hebben altijd een tijdelijk karakter. Deze interventies zijn bij voorkeur kortdurend en preventief van aard. De hulpvragen die door de begeleiders opgepakt worden zijn heel divers. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een noodprotocol, een teamvoorlichting over epilepsie, signalering, consultatie en advies. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat structurele ondersteuning (RT, helpende handen in de klas….) buiten de taakstelling valt van het LWOE. De hulpvraag is altijd leidend bij de invulling van het begeleidingstraject en is daarmee maatwerk. Samen met de betrokken leerkracht(en), intern begeleiders, schoolleiders, medische professionals en de ouders wordt een doelgerichte aanpak opgesteld. Op deze manier wordt passend onderwijs mogelijk gemaakt voor de leerling met epilepsie.

 

Wist u dat….

  • u veel informatie kunt vinden over epilepsie en onderwijs op de vernieuwde site www.lwoe.nl?
  • u zelf contact kunt opnemen met het LWOE wanneer u vragen heeft over een leerling met epilepsie?
  • dit kan zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband?

Bel met het LWOE/De Berkenschutse of maak gebruik van het aanmeldformulier op de site om uw vraag kenbaar te maken of de leerling met epilepsie aan te melden.

www.LWOE.nl

info@LWOE.nl

T  (040) 227 93 00

Auteur

Daphne van Nunen

Ambulant onderwijskundig begeleider

Krachtenbundeling tussen alle betrokken partijen is van belang om de begeleiding voor een leerling met epilepsie optimaal af te kunnen stemmen op zijn onderwijsbehoefte. Weten van elkaar en elkaar weten te vinden op de momenten dat het nodig is. Dat is de kracht van onze samenwerking.