Tevredenheidsonderzoek

Foto Duo

Zeer grote tevredenheid over LWOE-dienstverlening

"Door het LWOE weet de school nu hoe ze met de epilepsie van mijn dochtertje om moeten gaan. Mede door het LWOE heeft mijn dochtertje de kans gekregen om normaal naar het basisonderwijs te kunnen gaan" (uitspraak ouder, 2022). 

Het LWOE heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau gevraagd inzichtelijk te maken of en welke meerwaarde onze de dienstverlening heeft. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen en studenten en ouders zeer tevreden zijn over de begeleiding van LWOE. Ouders en leerlingen geven het LWOE een gemiddeld rapportcijfer van 8 tot 8,5. Ook onderwijsprofessionals zijn uiterst tevreden over onze dienstverlening. Het blijkt dat het LWOE voor hen ontegenzeglijk meerwaarde heeft! 

Lees het hele rapport hier:

Rapportage LWOE - Meerwaarde van de LWOE-dienstverlening.pdf

Lees ook