Video Url

Naar school met epilepsie: informatie & tips

In dit college geeft ambulant onderwijskundig Albert Westerling algemene tips en informatie over kinderen met epilepsie die naar school gaan.

Veel ouders en verzorgers van kinderen met epilepsie vinden het lastig om een kind los te laten. De angst voor een aanval en de mogelijke gevolgen hiervan zijn groot en het is belangrijk dat het kind ondanks z'n epilepsie veilig is. Tegelijkertijd kan overbescherming de ontwikkeling van een kind verstoren en hem te afhankelijk maken.

De zoektocht naar de juiste balans tussen loslaten en beschermen is geen eenvoudige opgave. Het is belangrijk samen met het kind, leerkrachten en medische professionals hierover in gesprek te gaan. Ambulant onderwijskundig begeleiders kunnen hierbij helpen. 

Ieder kind is uniek en epilepsie kan veel verschillende vormen aannemen. Wat voor het ene kind, de ene ouder en de ene school een goede oplossing is, werkt voor de ander misschien juist helemaal niet. Zorg daarom altijd voor duidelijke afspraken over leefregels tussen de ouders, de leerling en de school.