Video Url

Epilepsie & aanpassingen in het voortgezet onderwijs en MBO

Ambulant onderwijskundig begeleider Wilma Woets legt in dit college uit welke aanpassingen voor leerlingen met epilepsie mogelijk zijn in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Epilepsie en bijbehorende aanvallen kunnen direct en indirect invloed hebben op het functioneren van een leerlingen. Sommige leerlingen met epilepsie in het voortgezet onderwijs en in het mbo hebben daarom baat bij een aantal aanpassingen om beter te kunnen presteren. Hoe eerder naar mogelijke aanpassingen wordt gekeken, des te groter de kans op een positieve schoolcarrière.

Welke aanpassingen precies nodig zijn, verschilt per situatie en per leerling. De onderwijskundig begeleiders van het LWOE helpen bij het zoeken naar oplossingen, zoals het aanpassen van het lesprogramma, extra tijd bij toetsen en een aangepaste afname bij het eindexamen.