Video Url

Epilepsie & problemen met prikkelverwerking

In dit college legt ambulant onderwijskundig begeleider Wilma Woets uit hoe het niet goed kunnen verwerken van prikkels door leerlingen met epilepsie het leren in de weg staat.

Dat kan dus onderprikkeling of juist overprikkeling zijn. Dat kan storend gedrag opleveren voor de omgeving maar het is belangrijk dit gedrag te herkennen als actieve zelfregulatie, ofwel een poging om bij de les te blijven.

Via onze zintuigen komt continu een grote stroom aan informatie binnen. Omdat we niet op al deze prikkels kunnen reageren, is het van belang dat onze hersenen de juiste hoeveelheid zintuiglijke informatie filteren en verwerken. Bij sommige leerlingen met epilepsie werkt het filteren en verwerken niet goed. 

Een verstoorde sensorische informatieverwerking kan leiden tot een motorische achterstand, een verminderd leervermogen, sociaal-emotionele problemen, moeite met dagelijkse handelingen, concentratie- of gedragsproblemen. En het kan zelfontdekkend leren in de weg staan.