Samenwerkingsverband of regionale verwijzingscommissie

Leerlingen met epilepsie kunnen, als er sprake is van (dreigende) schoolproblemen en specifieke ondersteuningsbehoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee Nederlandse epilepsiescholen ‘De Berkenschutse’ in Heeze en ‘De Waterlelie’ in Cruquius. De scholen zijn respectievelijk verbonden aan Kempenhaeghe en SEIN; kennis- en expertisecentra voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen in Nederland. 

Het LWOE biedt ambulante onderwijskundige begeleiding aan leerlingen met epilepsie in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO) en voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Na aanmelding bij het LWOE door ouders, arts, school of samenwerkingsverband volgt directe, preventieve betrokkenheid door een onderwijskundig begeleider van het LWOE. Indien meer ondersteuning nodig is, wordt op basis van de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte een vervolg gegeven aan het begeleidingsarrangement voor de betreffende leerling. De inhoud van een begeleidingsarrangement wordt altijd op maat samengesteld. Er is geen sprake van een standaardpakket met een vast aantal uren.

Het ministerie OCW  financiert het LWOE rechtstreeks voor de landelijke ambulante onderwijskundige begeleiding van leerlingen met epilepsie. Als bij een begeleidingsarrangement van het LWOE specifiek onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ door bijvoorbeeld een leraar, onderwijsassistent of remedial teacher nodig is, dient een school hiervoor een beroep te doen op de daarvoor bestemde budget van het eigen regionale samenwerkingsverband. De zorggelden voor de extra ondersteuning in de klas bij leerlingen met epilepsie zijn namelijk verevend toegekend aan de samenwerkingsverbanden (dit is afwijkend van de regeling voor cluster 1 en 2).

Ter toerusting van leerkrachten en docenten biedt het LWOE voorlichting, workshops en scholing met betrekking tot epilepsie, leren en gedrag.