De rol van de leerkracht bij het stellen van leerdoelen

Als onderwijskundig begeleider van het LWOE kom ik in aanraking met allerlei verschillende mensen die te maken hebben met leerlingen met epilepsie. Het is een mooie uitdaging om op een professionele manier om te gaan met de uiteenlopende emoties van deze verschillende spelers.

Leerdoelen stellen

Tijdens begeleidingsgesprekken voor leerlingen met epilepsie, proberen we vanuit het LWOE, samen met de leerling, de ouders en de leerkrachten, reële leerdoelen voor de leerling te stellen. Hierbij koesteren we hoge, maar haalbare verwachtingen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de leerling, de ouders en de school, en kijken naar wat zij haalbaar schatten. 

Impact van de leerkracht

Het is fijn als iedereen tijdens zo’n begeleidingsgesprek op één lijn zit, want de impact op de leerling en ouders kan groot zijn als leerkrachten geen hoge verwachtingen koesteren en de leerdoelen naar beneden bijstellen. Soms is het voor een leerkracht niet duidelijk hoe groot deze impact is. De leerling kan zich afgewezen voelen en de motivatie en het vertrouwen dat het ooit nog goed zal komen, verliezen. Het raakt de ouders ook. Zij vragen zich af of de leerkracht begrijpt wat epilepsie is, wat de invloed ervan kan zijn op het leren en of hij bereid is om een stapje extra zetten om het beste uit hun kind te halen.

Steun vanuit het LWOE

Hierdoor krijg ik als onderwijskundig begeleider soms te maken met verdrietige of boze ouders. Ik bied deze ouders een luisterend oor en stel voor om een nieuw gesprek te plannen met alle partijen. Als de ouders merken dat er steun is vanuit het LWOE, verandert hun emotie vaak snel.

Begrip heeft een positief effect

Tijdens het gesprek worden de teleurstelling van de leerling en de ouders verwoord. De situatie van de leerling wordt nog een keer doorgenomen en verduidelijkt. Het doel van het gesprek is wederzijds begrip. Er wordt opnieuw besproken wat er speelt, wat we kunnen verwachten en wat qua leerdoelen haalbaar is voor zowel de leerling als leerkracht. We hebben het samen over wat er nodig is om deze leerdoelen te bereiken. In plaats van het naar beneden bijstellen van de leerdoelen, zou remedial teaching bijvoorbeeld kunnen helpen.

Ik vind het prachtig om te zien wat er gebeurt als het wederzijdse begrip groeit en als de wil om er met zijn allen tegenaan te gaan, voelbaar wordt. De leerling, de ouders en de leerkracht krijgen weer vertrouwen in de situatie, wat een positief effect heeft. Op zo’n moment zie ik een blije leerling, tevreden ouders en een leerkracht die ervoor gaat. Hiervan kan ik de hele weg naar huis nagenieten!

Auteur

Sandrine Bertrand

Ambulant onderwijskundig begeleider

Voor mij is het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat, zich veilig voelt en tot ontwikkeling komt. Dat geldt ook voor kinderen met epilepsie, dus ik ben blij dat ik hieraan kan bijdragen door goed te luisteren en samen met andere betrokkenen te zoeken naar oplossingen.