Het verschil en de samenwerking tussen epilepsieconsulenten en onderwijskundig begeleiders van het LWOE

Als ouder van een kind met epilepsie kun je te maken hebben met veel verschillende professionals. Hierdoor is het niet altijd duidelijk aan wie je welke vragen kunt stellen. Zo worden epilepsieconsulenten en onderwijskundig begeleiders wel eens met elkaar verward. 

Epilepsieconsulent 

In verschillende ziekenhuizen is er een epilepsieconsulent werkzaam. Nadat de (kinder)neuroloog de diagnose epilepsie heeft gesteld, vindt dan standaard een gesprek plaats met deze epilepsieconsulent. Die geeft informatie en adviezen over hoe om te gaan met (de gevolgen van) de epilepsie: over de behandeling, de resultaten van de behandeling, de mogelijkheden tot hulp en de impact van epilepsie op het dagelijks bestaan. De epilepsieconsulent geeft bijvoorbeeld voorlichting over hoe moet worden omgegaan met aanvallen en hoe eventuele noodmedicatie moet worden toegediend.

Onderwijskundig begeleider

De onderwijskundig begeleider van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie maakt vaak de vertaalslag naar het schools functioneren van de leerling. Welke gevolgen heeft de epilepsie bijvoorbeeld voor het leren en de omgang met andere leerlingen? De onderwijskundig begeleider geeft voorlichting over de epilepsie, de medicatie en de impact hiervan aan schoolmedewerkers en geeft ondersteuning bij het opstellen van een aanvalsprotocol voor op school. 

Samenwerking tussen de epilepsieconsulent en de onderwijskundig begeleider

Als onderwijskundig begeleider werk ik nauw samen met de epilepsieconsulenten die verbonden zijn aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Martini Ziekenhuis. Als ik vragen heb over een leerling met epilepsie, zoek ik, na toestemming van de ouders, contact met de epilepsieconsulent. Ik stuur de verslagen van de schoolgesprekken naar de kinderneuroloog en de epilepsieconsulent, zodat zij op de hoogte zijn van hetgeen er op school is besproken. Ook kan ik ouders die zelf vragen hebben over de epilepsie van hun kind, die niet gerelateerd zijn aan school, aan de epilepsieconsulent doorverwijzen. Andersom kan de epilepsieconsulent ouders doorverwijzen naar het LWOE als er schoolvragen zijn die (in)direct gerelateerd zijn aan de epilepsie. 

De onderwijskundig begeleider en epilepsieconsulent werken zodoende nauw samen om kinderen met epilepsie zo optimaal mogelijk te laten functioneren. 

Auteur

Getwil Block

Voormalig ambulant onderwijskundig begeleider