Landelijk netwerk van LWOE en medische epilepsiepartners

In elke provincie werkt LWOE structureel samen met diverse algemene ziekenhuizen en academisch medische centra. Met overige regionale ziekenhuizen werkt LWOE incidenteel samen t.b.v. een leerling cq patiënt.

Samenwerking tussen &de onderwijskundig begeleiders van LWOE en medische epilepsiepartners is gericht op:

  • Multidisciplinaire benadering voor diagnostiek en behandeling van de ervaren onderwijsproblemen en -hulpvragen bij leerlingen met epilepsie,
  • Vroegtijdige betrokkenheid als de diagnose is gesteld en de eerste signalen voor risico op mogelijke belemmeringen in het onderwijs door ouders gemeld worden bij de arts, zodat problemen in de ontwikkeling mogelijk beperkt kunnen worden door vroegtijdig leerkrachten te adviseren bij het omgaan met gevolgen van epilepsie en het benutten van de mogelijkheden van de leerling.

Meer informatie over gespecialiseerde epilepsiezorg:

Epilepsiecentrum Kempenhaeghe www.kempenhaeghe.nl
Epilepsiecentrum SEIN www.sein.nl
Epilepsiefonds www.epilepsie.nl
Epilepsie Vereniging Nederland www.epilepsievereniging.nl
Stichting Zie (Zorg Intensief en Epilepsie)     www.zie.nl
Stichting VeraVitaal www.veravitaal.nl

 

Gebruik deze link om een algemene vraag te stellen?

Klik op deze link als u een aanvraag wilt doen voor onderwijskundige begeleiding.