Onderwijs netwerk

Het LWOE begeleidt leerlingen met epilepsie in heel Nederland.
De volgende onderwijsinstellingen kunnen voor begeleiding en vragen over epilepsie en onderwijs terecht bij LWOE:

  • Samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
  • Afzonderlijke Scholen en onderwijsmedewerkers in regulier primair onderwijs, voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).
  • Onderwijsmedewerkers van scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.
  • Ambulant begeleiders Passend Onderwijs van een Samenwerkingsverband.
  • Landelijk Speciaal Onderwijs cluster 1 en cluster 2.
  • Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en Universitair onderwijs (WO) vallen buiten de budgetfinanciering die het LWOE van het ministerie OC&W ontvangt. Onderwijsprofessionals en studenten van deze onderwijsinstellingen kunnen LWOE telefonisch raadplegen en om advies vragen. Aan een vervolgactie met persoonlijk contact op locatie zijn kosten verbonden.

Ook ouders, jongeren zelf en medici kunnen een beroep doen op begeleiding van het LWOE voor hulpvragen op het gebied van epilepsie in relatie met onderwijs.

Gebruik deze link om een algemene vraag te stellen.

Meld uw kind of leerling aan voor onderwijskundige begeleiding van LWOE.

Klik hier om rechtstreeks in contact te komen met een onderwijskundig begeleider.