Hoe lang duurt een begeleidingsarrangement?

Een begeleidingsarrangement wordt per schooljaar toegekend en kan op elk moment gedurende het schooljaar gestart en beëindigd worden. Na overleg met school en ouders, bespreekt de onderwijskundig begeleider de hulpvraag met de Commissie van Begeleiding van het LWOE en indien nodig zal deze commissie een verlenging van het begeleidingsarrangement toekennen voor een volgend schooljaar.

De ondersteuning van het LWOE heeft een tijdelijk karakter. De bedoeling van een begeleidingstraject is de school en/of de leerling dusdanig te ondersteunen dat de  begeleiding vanuit het LWOE, na korte of iets langere tijd, overbodig wordt. Mochten er daarna in de toekomst toch weer nieuwe hulpvragen zijn op het gebied van epilepsie en onderwijs, dan kan er opnieuw een beroep worden gedaan op het LWOE.