Krijgt mijn kind nog extra financiën?

Nee. Leerlingen met epilepsie hebben binnen de wet Passend Onderwijs een aparte positie gekregen van het ministerie OCW, zoals die ook geldt voor blind/slecht ziende en doof/slecht horende leerlingen (voormalig cluster 1 en 2). Voor ouders en school zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding vanuit het LWOE, omdat het LWOE hiervoor rechtstreeks wordt bekostigd vanuit het ministerie van OCW.